Πολυμηχανήματα

sf-560Το μηχάνημα για όλες τις δουλειές.

Τα πολυμηχανήματα είναι απαραίτητα γιατί μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα μέσα από μία συσκευή. Έτσι, γίνεται εξοικονόμηση χρήματος από την αποφυγή της αγοράς πολλών συσκευών αλλά και εξοικονόμηση χώρου. Παρακάτω θα περιγράψουμε τις λειτουργίες ενός πολυμηχανήματος.

FAX (Τηλεομοιότυπο)

Η βασική λειτουργία ενός πολυμηχανήματος είναι το FAX. Το FAX είναι ικανό να στέλνει αντίγραφα σελίδων σε απομακρυσμένους παραλήπτες μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Είναι σημαντικό εργαλείο για τον επαγγελματία και για το λόγο αυτό πρέπει να το προσέχει ιδιαίτερα.

Εκτυπωτής

Ως εκτυπωτής, μία συσκευή μπορεί να αποτυπώσει σε χαρτί ηλεκτρονικά αρχεία. Για παράδειγμα ένα έγγραφο του Microsoft Word μπορεί να αποτυπωθεί σε χαρτί εφόσον ο ηλεκτρονικοί υπολογιστές που περιέχει το εν λόγω έγγραφο είναι συνδεμένος με έναν εκτυπωτή.

Σαρωτής

Οι συσκευές αλλιώς scanner, μπορούν να κάνουν το αντίθετο ακριβώς από αυτό που κάνουν οι εκτυπωτές. Να μεταφέρουν δηλαδή ένα έγγραφο από χαρτί στον ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη μορφή ηλεκτρονικού αρχείου, δηλαδή ως αρχείο εικόνας.

Φωτοαντιγραφικό

Το φωτοαντιγραφικό απλά αντιγράφει το κείμενο ενός χαρτιού σε ένα άλλο χαρτί. Αναπαράγει έγγραφα δηλαδή.