Βλάβη

Όταν μιλάμε για βλάβη σε ένα μηχάνημα σημαίνει ότι είτε αυτό δε λειτουργεί σωστά, είτε δυσλειτουργεί είτε δε λειτουργεί καθόλου. Η βλάβη συνεπώς είναι πρόβλημα. Οτιδήποτε είναι αυτό που δημιουργεί τη βλάβη ονομάζεται "βλαβερό" ενώ οτιδήποτε έχει βλάβη ονομάζεται "βλαμμένο".

Κωδικός βλάβης

Σε κάθε περίπτωση βλάβης, είναι πιθανό το μηχάνημα να μας ενημερώσει με κάποιον κωδικό σφάλματος. Αυτός ο κωδικός σφάλματος σημαίνει τις περισσότερες φορές και το που παρουσιάζεται η βλάβη. Ο κωδικός βλάβης είναι σημαντικός και ο μηχανικός που έχετε καλέσει για την επισκευή (repair) θα πρέπει να τον γνωρίζει. Ο μηχανικός γνωρίζοντας τον κωδικό βλάβης, μπορεί πιο εύκολα να απομονώσει το πρόβλημα και να βρει πιο γρήγορα τη λύση ειδικά σε περίπτωση που κατά την άφιξή του το μηχάνημα δουλεύει χωρίς να παρουσιάζει τη βλάβη για την οποία κλήθηκε.

Κατηγορίες κωδικών βλαβών

Οι κωδικοί βλαβών, συνήθως είναι χωρισμένοι σε κατηγορίες. Η κάθε κατηγορία των κωδικών βλάβης σημαίνει διαφορετικά πράγματα και σημαίνει ότι και η επισκευή των βλαβών έχει κάποια επίπεδα. Συνηθισμένες κατηγορίες βλαβών στα μηχανήματα αναπαραγωγής αρχείων (βλάβες σε φωτοαντιγραφικά, βλάβες σε FAX, βλάβες σε scanner, βλάβες σε plotter, βλάβες σε εκτυπωτές κ.λπ.) είναι οι εξής:

  • βλάβες χειρισμού
  • βλάβες εμπλοκής
  • ηλεκτρικές βλάβες

χωρίς να αποκλείονται και επιπλέον κατηγορίες.

Βλάβες χειρισμού

Οι βλάβες στην κατηγορία αυτή σημαίνουν ότι η επίλυση των βλαβών μπορεί να γίνει από το χρήστη. Για παράδειγμα, ένας κωδικός βλάβης της κατηγορίας αυτής θα μπορούσε να είναι ο U1-1 και το μηχάνημα να πάψει να δουλεύει. Ο κωδικός βλάβης όμως U1-1, αν κοιτάξουμε το εγχειρίδιο του μηχανήματος, μπορεί να σημαίνει ότι το μηχάνημα δεν έχει γραφίτη. Οπότε, ο χειριστής του μηχανήματος μπορεί να τοποθετήσει νέα φύσιγγα γραφίτη και να επιλύσει το πρόβλημα. Άλλη βλάβη χειρισμού θα μπορούσε να είναι και ένα ανοικτό κάλυμμα του μηχανήματος ώστε το μηχάνημα να μη δουλεύει μέχρι να κλείσει το κάλυμμα ο χειριστής.

Βλάβες εμπλοκής

Στην κατηγορία αυτή, οι βλάβες έχουν να κάνουν με χαρτιά που είναι μπλοκαρισμένα στη διαδρομή χαρτιού του μηχανήματος. Στην περίπτωση αυτή, πιθανό είναι ο χειριστής να μπορέσει να αφαιρέσει το μπλοκαρισμένο χαρτί οπότε και να επιλύσει τη βλάβη άμεσα, πιθανό όμως το μπλοκαρισμένο χαρτί να είναι σε τέτοιο σημείο που μόνο ένας μηχανικός θα μπορούσε να αφαιρέσει με τα κατάλληλα εργαλεία.

Ηλεκτρικές βλάβες

Οι βλάβες στην κατηγορία αυτή απαιτούν περισσότερη εξειδίκευση με τα μηχανήματα και μπορεί να αφορούν αισθητήρες, καλωδιώσεις ή ηλεκτρικά μέρη του μηχανήματος όπως μονάδα laser, μονάδα φούρνου κ.ά.

Γενικότερα, κάθε βλάβη μπορεί να αντιμετωπιστεί καλύτερα σε συνεργασία με έναν μηχανικό.