Επισκευή

Επισκευή (repair) σημαίνει ότι μηχάνημα (φωτοαντιγραφικό, FAX, πολυμηχάνημα, scanner, plotter, κ.ά.)έχει κάποιο πρόβλημα και χρειάζεται να επισκευαστεί. Σημαίνει δηλαδή ότι το μηχάνημα δυσλειτουργεί ή δε λειτουργεί καθόλου. Επισκευή δε σημαίνει προληπτική συντήρηση αλλά μία επισκευή θα πρέπει να περιλαμβάνει και την προληπτική συντήρηση.