Προληπτική συντήρηση

Όταν μιλάμε για προληπτική συντήρηση (service) ενός μηχανήματος (φωτοαντιγραφικό, FAX, scanner, plotter, κ.ά.) μιλούμε για μία συντήρηση χωρίς το μηχάνημα να έχει κάποια βλάβη.

Η προληπτική συντήρηση μπορεί να γίνει επειδή δεν επιθυμούμε να πάθει βλάβη το μηχάνημα, δηλαδή σε περίπτωση που το μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί πολύ τον επόμενο καιρό και δε θέλουμε να δημιουργήσει πρόβλημα. Ένας άλλος λόγος για μία προληπτική συντήρηση είναι ο χρόνος ζωής του μηχανήματος μιας και έτσι μπορεί να φανεί αν κάποιο ανταλλακτικό θα χρειαστεί αλλαγή και να αλλαχθεί με σκοπό να μη δημιουργήσει πρόβλημα σε άλλα ανταλλακτικά.