Πρόβλημα ποιότητας

Πρόβλημα ποιότητας είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την ποιότητα στο παραγόμενο έγγραφο. Συνηθισμένες βλάβες ποιότητας είναι αυτές που αναφέρονται παρακάτω.

Λευκό αντίγραφο

Λευκό αντίγραφο σίγουρα καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Σημαίνει πως το χαρτί που εκτυπώνεται βγαίνει εντελώς λευκό σαν να μην πέρασε μέσα από εκτυπωτικό μηχάνημα (εκτυπωτή, φωτοαντιγραφικό, FAX κ.λπ.). Αυτό μπορεί να οφείλεται στην μη ύπαρξη γραφίτη (στην περίπτωση των φωτοαντιγραφικών) ή στη μη ύπαρξη μελάνης (στην περίπτωση των inkjet FAX και πολυμηχανημάτων).

Αχνό αντίγραφο

Αχνό είναι ένα αντίγραφο στο οποίο το εκτυπωμένο είδωλο μόλις που φαίνεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην έλλειψη γραφίτη ή μελάνης, δηλαδή στο ότι ο γραφίτης ή η μελάνη έχει σχεδόν τελειώσει. Σε άλλη περίπτωση, μπορεί να οφείλεται σε λερωμένα οπτικά μέρη όπως είναι οι καθρέπτες και το laser.

Σκούρο αντίγραφο

Σκούρο είναι ένα αντίγραφο που είναι πολύ έντονο σε σχέση με το πρωτότυπο και έχει ένα σκούρο υπόβαθρο (background). Μπορεί να οφείλεται στη μονάδα τροφοδοσίας γραφίτη, στη μονάδα τυμπάνου ή ακόμη και στη μονάδα του scanner.

Μαύρο αντίγραφο

Μαύρο αντίγραφο είναι αυτό που δε ξεχωρίζεται το τυπωμένο μέρος του ειδώλου από το υπόλοιπο χαρτί. Αιτία για το πρόβλημα αυτό μπορεί να είναι η μονάδα του τυμπάνου, ο φούρνος κ.ά.

Γραμμή στο αντίγραφο

Η γραμμή στο αντίγραφο μπορεί να είναι οριζόντια, κάθετα, λευκή ή μαύρη. Πολλά μπορεί να ευθύνονται για το πρόβλημα αυτό στην ποιότητα του αντιγράφου, μεταξύ των οποίων και το τύμπανο, ο φούρνος, τα οπτικά μέρη κ.ά.

Επανεκτύπωση

Επανεκτύπωση έχουμε όταν ένα μέρος του ειδώλου που είναι τυπωμένο πάνω στο χαρτί επαναλαμβάνεται και τυπώνεται στο χαρτί περισσότερες από μία φορές. Αιτία συνήθως είναι το τύμπανο ή ο φούρνος.

Άψητο αντίγραφο

Το άψητο αντίγραφο θα το παρατηρήσει κανείς μόνο στα laser μηχανήματα και το καταλαβαίνει κανείς καθώς, πιάνοντάς το με το χέρι, αφήνει μαυρίλα στο χέρι. Το πιο πιθανό αίτιο για το στραβό αντίγραφο είναι ο φούρνος.

Στραβό αντίγραφο

Στραβό αντίγραφο λέμε αυτό στο οποίο το είδωλό του είναι σαν να το έχουμε στρέψει λίγες μοίρες στο χαρτί. Η πιο συνηθισμένη αιτία για το στραβό αντίγραφο είναι η κακή τροφοδοσία χαρτιού, δηλαδή το χαρτί να μην τροφοδοτείται σωστά.